Wybierz język:

Polski

English

Pусский

Implanty Gdynia

Gabinet stomatologiczny CADENT

Implanty zębowe to aktualnie bardzo nowoczesna forma odbudowy braków zębowych, która umożliwia uzyskanie komfortu jak i estetyki wyglądu naszych zębów. Leczenie implantologiczne dzieli się na dwa etapy: część chirurgiczną oraz część protetyczną. Dobrze jest także dodać, że takie implanty zazwyczaj wszczepiane są do naszego organizmu w gabinetach stomatologicznych przez doświadczonych jak i wykształconych stomatologów.

Implanty dentystyczne – Odtwarzają  naturalnie piękny, pewny, uśmiech

Implanty dentystyczne – umożliwiają trwałe odtworzenie brakujących zębów. Od ponad 30 lat przywracają pacjentom piękny, pewny uśmiech.

Implanty dentystyczne to niewielka tytanowa śruba umieszczona chirurgicznie w szczęce bądź żuchwie, zastępująca korzeń brakującego zęba, tworząc podbudowę dla nowej korony. Wielu pacjentów zamiast innych metod leczenia wybiera implanty dentystyczne, ponieważ zapewniają one trwale naturalny wygląd.

Trwałe rozwiązanie

Ponieważ implanty dentystyczne zastępują korzeń zęba i służą jako podbudowa, nowe zęby mocuje się bezpośrednio na nich. Leczenie takie pozwala na naturalne odtwarzanie brakujących zębów bez integracji w przylegające uzębienie. Na implantach mocuje się niewielki metalowy sztyft, który pozwala na trwałe osadzenie nowej korony przy pomocy cementu dentystycznego lub małej śruby.

Protezy Mocowane Na Implantach

Implanty dentystyczne mogą również służyć do trwałego mocowania częściowych bądź całkowitych protez, tym samym eliminując konieczność stosowania kleju zębowego. Pozwala to cieszyć się smakiem potraw, które dotychczas należało unikać. Protezy mocować można na zaczepach belkowych lub kulkowych, umożliwiających zdejmowanie w celu codziennej higieny.

Inne metody leczenia, jak na przykład zastosowanie tradycyjnej korony lub mostu, mogą wymagać spiłowania zdrowych zębów w celu zamocowania protezy. Natomiast konstrukcje stosujące klej zębowy bywają niewygodne, a przy tym mogą spadać podczas mówienia lub jedzenia. Należy wówczas całkowicie zrezygnować z niektórych potraw. Ponadto metalowe klamry bywają widoczne, burząc efekt estetyczny

Korona na implancie

Brak pojedynczego lub kilku zębów powoduje powstanie luki, którą można uzupełnić tradycyjnymi technikami protetycznymi, jednak jako filary trzeba wykorzystać zdrowe sąsiadujące zęby,na przykład: protezę zęba stabilizuje się klamrą na sąsiednich zębach, zaś most cementuje się na zębach zdrowych, które muszą zostać oszlifowane, a niejednokrotnie pozbawione uprzednio żywej miazgi i przeleczone kanałowo.

Za pomocą implantu można uzupełnić brak zęba nie naruszając przy tym uzębienia sąsiadującego. Implant wprowadza się do kości. Na czas integrowania się implantu z kością pacjent otrzymuje uzupełnienie protetyczne tymczasowe.

Zintegrowany z kością implant obciąża się ostatecznym uzupełnieniem protetycznym , które na stałe połączone jest z implantem.
Utrata jednego, lub wiekszej liczby zębów powoduje powolny zanik kości szczęk, lecz przez wcześnie wdrożone leczenie implantologicznego proces ten można zahamować lub znacznie spowolnić.

Przypadki:

1. Uzupełnienie zęba za pomocą implantu oraz poprawa kosmetyki poprzez wykonanie koron pełnoceramicznych
2. Wymiana niekosmetycznych koron protetycznych oraz uzupełnienie braków zębowych za pomocą implantów

Most na implantach

Braki częściowe nie dają możliwości umocowania uzupełnień protetycznych bez ingerencji w zęby zdrowe. Te z kolei muszą dodatkowo wytrzymywać nacisk i obciążenie zamocowanej protezy. Zintegrowany z kością implant obciąża się ostatecznym uzupełnieniem protetycznym , które na stałe połączone jest z implantem – koroną lub mostem. Utrata jednego lub większej liczby zębów powoduje powolny zanik kości szczęk, lecz przez szybkie wdrożenie leczenia implantologicznego proces ten można zahamować lub znacznie spowolnić.

Przypadki:

1. Uzupełnienie zęba za pomocą implantu

Proteza overdenture na implantach

Jednym z ważniejszych wskazań do implantacji jest bezzębie. Wprowadzenie wszczepów zapewnia wystarczająco dobre utrzymanie protezy, umożliwia wykonanie uzupełnienia stałego i pełne przywrócenie funkcji żucia, odtwarzając pierwotną estetykę uśmiechu jak i całej twarzy, przez co gwarantuje pacjentowi poczucie komfortu i harmonii. W zależności od sposobu mocowania protezy na implantach, można ją zdejmować w celu oczyszczenia. Implanty wprowadzone i zintegrowane z kością, obciąża się ostatecznym uzupełnieniem protetycznym po uprzednim ustaleniu zgryzu. Poprawna stabilizacja protezy sprawia, że pacjent jest z niej zadowolony. Utrata jednego lub większej liczby zębów powoduje powolny zanik kości szczęk, lecz przez szybkie wdrożenie leczenia implantologiczne proces ten można zahamować lub znacznie spowolnić.

Postępy w Leczeniu

Ostatnie innowacje znacznie udoskonaliły procedury wszczepiania implantów. W implantach tej linii zastosowano opatentowaną powierzchnię, która przyspiesza proces gojenia. Metoda ta wykazuje 98.4% powodzenia, a badania dowodzą, że czas leczenia skraca się do zaledwie dwóch miesięcy.

Łatwość Leczenia

Stomatolog wykonuje dokładne badania obejmujące prześwietlenie, aby określić słuszność zastosowania implantów. Po dokonaniu oceny indywidualnych potrzeb stomatolog wyznacza termin wizyty konsultacyjnej, podczas której wraz z pacjentem omawia możliwe rozwiązania i podejmuje decyzję odnośnie dalszego planu leczenia. W zależności od konkretnych uwarunkowań, leczenie może ograniczyć się do zaledwie trzech kroków.

Krok 1 
Chirurg umieszcza implant(y) w szczęce pacjenta. Implant zastępuje korzeń naturalnego zęba zapewniając podbudowę strukturalną.

Krok 2
Protetyk wykonuje modele uzębienia pacjenta. Modele zostają przesłane do laboratorium, gdzie odtwarza się brakujący ząb (zęby).

Krok 3 
Protetyk mocuje odtworzony ząb. Wynikiem jest wygląd i uczucie porównywalne z naturalnymi zębami oraz przywrócenie bądź poprawa zdolności żucia i wyraźnego mówienia przy zachowaniu struktury kości.

System Implantologiczny Camlog

Camlog jest jednym z czołowych producentów kompletnego systemu implantologicznego. Dzięki badaniom naukowym i długotrwałemu doświadczeniu klinicznemu system implantologiczny Camlog zawiera minimum komponenów, dzięki czemu jest szybki i nieskomplikowany w użyciu. Camlog jest najbardziej popularnym systemem w Niemczech, zyskał również uznanie w wielu krajach na całym świecie. Sercem systemu implantologicznego Camlog jest innowacyjne połączenie pomiędzy nadbudową i implantem-„Tube-in-Tube-Design”. System ten zapewnia wysoką jakość oraz precyzję wykonania, jak i najlepszą stabilność nadbudowy protetycznej.

Na podstawie swojej historii, rozwoju innowacyjnych produktów Camlog zalicza się do najbardziej znaczących producentów implantów.

Na wszystkie produkty Camlog daje 10 lat gwarancji. Wyjątkowość systemu Camlog polega na najbardziej stabilnym połączeniu implantu z nadbudową. Badania nie wykazują żadnych poluzowań, uszkodzeń czy pęknięć śruby w implancie. Dzięki takiemu połączeniu korona implantu znosi idealnie, tak jak naturalny ząb, codzienne obciążenia.

System implantologiczny Ankylos

Friadent Ankylos – niemieckie implanty zaprojektowali w 1985 roku Prof. Dr. G.- H. Nentwig i Dr. W. Moser. Ich celem było stworzenie uniwersalnego systemu, który w maksymalnym stopniu przypominałby naturalne korzenie zębów, zapewniał doskonałą stabilizację nawet w niezbyt twardej kości i był możliwy do zastosowania w każdej sytuacji klinicznej. Po raz pierwszy wszczepiono je w roku 1987, od tego czasu system jest badany i rozwijany. Od niedawna są dostępne również dla pacjentów w Polsce.

Wszczepy te posiadają kilka unikalnych cech:

  • Posiadają opatentowany progresywny gwint, który zapewnia doskonałą stabilność nawet w kości o niskiej gęstości.
  • Od 2005 roku produkowane są w wersji w całości pokrytej modyfikowaną tytanową powierzchnią Friadent PlusR (nie posiadają fragmentów z polerowanego tytanu), dlatego możliwe jest wprowadzenie tych implantów do brzegu lub poniżej brzegu kości. Jak dowiedziono w długoletnich badaniach rozwiązanie takie znacząco redukuje przebudowę i zanik kości wokół szczytu implantu w początkowym okresie leczenia w porównaniu do klasycznych rozwiązań.
  • Wykorzystują koncepcję „platform switching”, czyli zmiany średnicy łącznika w stosunku do średnicy implantu. Zastosowanie węższego niż implant łącznika sprzyja zachowaniu wyjściowego poziomu kości i właściwego kształtu tkanek miękkich.
  • Stożkowe łączniki protetyczne umożliwiają pełny obrót i dowolne ustawienie w zakresie 360 stopni, co ułatwia zaplanowanie i wykonanie odbudowy protetycznej. Jest to wyraźna różnica w stosunku do implantów z wewnętrznym połączeniem sześcio- lub ośmiokątnym, gdzie zmiany położenia przy projektowaniu można dokonywać tylko skokowo.

ANKYLOS to ukierunkowany na pacjenta, ekonomiczny i wszechstronny system implantacyjny.

ANKYLOS,  gwarantuje wysoką niezawodność i działanie stabilizujące zarówno w kości, jak i w tkance miękkiej.

Dzięki zastosowaniu połączenia stożkowego pomiędzy implantem a łącznikiem można połączyć korzyści systemu dwuczęściowego i jednoczęściowego. Uniwersalne składniki protetyczne umożliwiają ich pełną wymienialność.

...