For tannleger

Vi vil gjerne starte å samarbeide med tannleger som ønsker å utvide sitt tilbud med tannrestaurering på implantater.
Ledende tannlege planlegger og utfører protetisk del av arbeid, og vi utfører kirurgisk del av implantatbehandling.

Hvis du bestemmer deg for å samarbeide med oss, får du:
  • mulighet til å utvide sine tjenester og tilby pasienter behandling både innen protetikk og implantologi,
  • gratis tilgang til materialer brukt for markedsføring, f.eks. brosjyrer for pasienter, plakater med opplysninger m.m.
  • hjelp og anbefaling fra tannteknisk laboratorium med lang erfaring,
  • sikkerhet og trygghet i arbeid på et sjekket implantologisystem,
  • støtte fra firmaets side ved valg av passende og rimelige protetiske komponenter,
  • klare samarbeidsvilkår.

Fordeler knyttet til innføring av implantatbehandling:
  • utvidelse av tannlegeklinikkens tjenester med en ny gren av odontologi som utvikler seg veldig fast,
  • mulighet til å få nye pasienter, samt mulighet til å tilby nye tjenester til sine «gamle», lojale pasienter,
  • større inntekter.