Pedodonti

Vi tilbyr våre yngste pasienter profesjonell diagnostikk og smertefri behandling av karies som blir til et spennende eventyr.
I Cadent tannlegeklinikker behandler vi barn med omhu. Det er mange faktorer som må til for å skape et godt samarbeid mellom en tannlege og en liten pasient. Den viktigste faktoren er personell som er kvalifisert til arbeid med barn, men også et fargerikt kontor med vegger fulle av skikkelser fra tegnefilmer og fargerike fyllinger, premier og diplomer. Hvert barn som la behandle sine tenner kan også bli medlem av «tapper pasients klubb».

Melketenner behøver lik pleie som permanente tenner. Derfor tilbyr vi i vårt CADENT tannlegesenter et bredt omfang av barnetannpleie som omfatter bl.a. forebyggende behandling, ordinær behandling, endodonti og kirurgi.

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling omfatter ikke bare det å lære barn hvordan man pusser tenner på en riktig måte. Den inneholder også ekstra fluortilskudd som skal støtte «nye» permanente tenner og beskytte dem mot bakterier som forårsaker karies, samt regelmessige tannlegebesøk som bør avtales hver fjerde måned etter avsluttet behandling.
Våre tannleger legger også merke til potensielle kjeveortopediske problemer hos barn (bittfeil) og henvises barn til kjeveortopedisk behandling ved behov.

Ordinære behandlinger

I CADENT er vi spesielt oppmerksomme på små pasienter. Derfor legger tannleger stor vekt på forebyggende behandling og regelmessige tannlegebesøk. Dersom tenner hos et barn er korrekt behandlet – uansett om der er snakk om melketenner, permanente tenner eller begge deler - er risiko for smerte veldig liten.

De yngste pasientene kan velge tannfyllinger i ulike farger. Jenter bestemmer seg vanligvis for fyllingene i rosa, lilla, oransje, gyllen eller sølv, mens gutter foretrekker blå, grønne, gule og hvite fyllingene.

Det skjer noen ganger at det ikke er mulig å behandle en tann helhetlig fordi tannråte er veldig omfattende eller samarbeid med den lille pasienten ikke er godt nok. I så fall anvender man en midlertidig fylling som støtter remineralisering av tann, samt motvirker betennelse og smerte. Et neste besøk avtales et par uker eller måneder senere.

Endodonti

Av og til er en melketann så sterkt infisert av karies at det oppstår betennelse i tannen eller at tannen dør. Da må man avgjøre hvilken behandling blir den beste for å beholde tannen i munnen. Pasientens alder og hans/hennes samarbeidsvilje er faktorene som påvirker bestemmelsen sterkt, men der er foreldrene som avgjøres. Selv om det er den mest innfløkte løsningen, bestemmer man ofte seg for at rotfylling av melketann blir det beste alternativet. En slik tann må oppfylle visse krav hvis rotfylling skal være en godkjent behandlingsmetode. Hver avgjørelse som tas i forbindelse med behandling av melketenner, avtales med foreldre. Man tar i betraktning pasientens alder, tilstand av tannen og muligheter for samarbeid med den lille pasienten.

Kirurgi

Trekking av melketann medfører mye stress for de fleste lille pasientene. Tanntrekking er nødvendig hvis en melketann ikke faller av og en permanent tann ikke kan ta dens stilling i tannbuen. Hvis et barn er så redd at det ikke er mulig å utføre kirurgisk behandling, vurderer vi å bruke lattergass (dinitrogenoksid) - les mer. Ved ekstraksjon av melketann benyttes vi bedøvelse i form av gel eller injeksjon.

Tannlege Marzena Biegańska