Rotfylling

Rotfylling er en effektiv behandling til å redde tenner og kan utføres med veldig høy presisjon takket være innovative metoder. Behandlingen kan perfekt kontrolleres ved hjelp av mikroskop.
Kjære pasienter,

Siden jeg har erfaring i undervisning, ønsker jeg å formidle min kunnskap gjeldende rotfylling, også betegnet av tannleger som endodontisk behandling.

I Cadent tannlegeklinikker har vi et sentrum for mikroskopisk endodonti. Senteret ble utstyrt med verktøy av høyeste kvalitet som computertomograf Kodak 9000, Kaps mikroskoper, systemer for termisk utfylling av rotkanaler, spesielle materialer for gjennoppbygging av vegger i rotkanaler som ble performert og RVG-apparater (Radio Video Graphy). Våre tannleger har kontinuerlig oppdatert sin kunnskap innen endodonti og har bred erfaring som lar dem løse de mest innfløkte problemene.

Hvorfor tomograf? Er det ikke nok med RTG- eller RVG-apparat?

I de fleste tilfeller holder det faktisk med RTG eller RVG. I noen kompliserte tilfeller er det likevel behov for utvidet diagnostikk, f.eks. ved tettet kanaler der forberedelse til rotfylling allerede ble utført, perforasjoner nær rotspiss, dyptliggende «strip-perforasjoner», rotresorpsjoner, skjulte isthmus mellom tannrøtter, vertikale sprekk eller betennelse rundt tannrot som ikke går over uten noen kjent årsak. I slike tilfeller kommer computertomografi til nytte. Som resultat av denne undersøkelsen får man et tredimensjonalt bilde som er svært nøyaktig. Tannen kan betraktes fra hvert perspektiv, både fra innsiden og fra utsiden, som gir ytterligere diagnostiske opplysninger. På bakgrunn av dette kan man forberede eller modifisere behandlingsplan.

RVG-bilder

Under hele behandlingen tar tannlege et par bilder ved hjelp av RVG-apparat. Bildene skaffet på denne måten lagres i en programvare. Det første bildet tas før begynnelsen av behandlingen for å omtale med pasienten behandlingsplan og prognoser. Det kan vise seg nødvendig å ta flere bilder i løpet av behandlingen til diagnostiske formål, f.eks. for å måle lengde på tannkanaler eller for å vurdere om tannkanaler ble forberedt for rotfylling. Etter avsluttet behandlingen på en tann, altså etter utfylling av tannkanaler, tar man neste bilde for å sjekke om tannrøtter ble utfyllt i hele lengde. Noen pasienter er bekymret over antall bilder som ble tatt, men uten behov. En stråledose er svært liten og påvirker ikke pasientens kropp. I tillegg er pasienten alltid beskyttet med blyforkle.

Endodontisk behandling hos gravide kvinner

Vi betrakter gravide kvinner med omhu under rotfylling. Vi tilbyr bedøvelse som er trygg for foster og ikke passerer gjennom placentabarrieren, samt midlertidige fyllinger som kan trygt anvendes hos kvinner som venter barn.

Det å ta RVG-bilde under svangerskap er ofte en omstridt sak. Avgjørelse tas individuelt i hvert tilfelle etter analyse av ulike faktorer, bl.a. stilt diagnose og behandlingsplan for en tann. Det skjer at man stanser behandling i en fase og den utsettes til et tidspunkt etter fødsel. Det gjør at man kan eliminere betennelse hos pasienten og samtidig får man tid til å behandle henne korrekt i nær framtid hvis hennes tilfelle ikke er helt klart diagnostisk sett (ved perforasjoner, knekte kanalinstrumenter i tannrøtter, omfattende betennelse rundt rotspiss m.m.). I så fall blir tannen beskyttet på en passende måte, vanligvis ved hjelp av komposittfylling.

Hvilke fordeler har arbeid med mikroskop?

Kort sagt – uvurderlige.

Et grunnlag for å få en mangeårig suksess i rotfylling er å finne alle tannrøtter, sammen med ekstra tannrøtter og forgreninger, å rense dem i hele lengde og å utfylle dem tett og grundig.

Mikroskop muliggjør behandling av tenner som måtte ha blitt trukket for ikke så lenge siden. Det forstørrer synsfeltet i betydelig grad og belyser det veldig mye. Bruk av mikroskop lar tannlege finne tannkanaler som ikke var synlige med det blotte øye, takle hindringer i form av knekte kanalinstrumenter, elementer av metall, glassfiber og sølv som ble liggende i tannrøtter, Årsaken til at tannrøtter er tette, er ofte «trapp», også betegnet som trinn, som forblir inne i kanaler etter behandling. Dette problemet oppstår når tannkanaler renses «på måfå». Det å finne og glatte den hjelper å fortsette arbeid i hele lengden på tannrot.

Er det mulig å fjerne et instrument som ble knekt under rotfylling?

I de fleste tilfellene – JA.

Under rotfylling kan det hende at et instrument ,som tannlege jobber med, knekkes og dets del forblir i tannrot. Det skjer særlig ofte hvis tannen kjennetegnes av en komplisert anatomi (tannrøtter er krokete eller veldig tynne). Det største problemet i denne situasjonen er at den delen av kanalen, som befinner seg under det knekte instrumentet, er ikke lenger tilgjengelig for andre instrumenter, og med det samme er det umulig å rense, skylle og utfylle den.

Et hulrom under det knekte instrumentet fører til utvikling av bakterier og med det samme til en mislykket rotfylling. Derfor er det så viktig å fjerne instrumentet, til og med hvis det ikke forekommer noen symptomer som tyder på at det skjer noe galt med tannen, men pasienten vet det fordi han/hun har tatt et røntgenbilde av en annen grunn.

For å fjerne en slik hindring fra tannkanal, er mikroskop nødvendig. Ved bruk av dette apparatet kan tannlege lokalisere instrumentet uten å ødelegge tannvev unødvendig (bildet forstørres av mikroskop 6-30 ganger). Deretter får man tilgang til instrumentet og fjerner det ved hejlp av en av ulike metoder. Valg av metode er avhengig av flere faktorer, f.eks. i hvilken tann dette instrumentet befinner seg, hva slags anatomi denne tannen har, på hvilken plass instrumentet har forblitt eller hvilken tilgang til tannen tannlegen har.

Hva er PERFORASJON? Hvordan kan man lukke den? Hva er prognose?

Perforasjon er et brudd på kontinuitet av hardvev i tannkanaler. Enkelt sagt er det et hull i tannrot som kan ha ulike størrelser, avhengig av hva det blir laget med. Den oppstår når man leter ukorrekt eller uforsiktig etter kanaler i tannrot, ved feil eller som resultat av ubehandlet karies. Perforasjoner deles i «gamle» og «nye», og de nye har mye bedre prognoser.

En separat type perforasjoner er «open apex- perforasjoner» som oppstår når tannrotspiss ødelegges på grunn av overflødig bruk av instrumenter.

Prosedyren som skal gjenopprette kontinuitet i tannvev og materialer (MTA, Geristore) velges avhengig av perforasjonens plassering og størrelse. Jo tidligere blir perforasjon lukket, desto bedre er prognose for tann. Perforasjoner bør lukkes så fort som mulig for å unngå betennelse omkring dem fordi betennelsen kan føre medføre bentap og følgelig tanntap.

For å lukke perforasjon trenger man utmerket utstyr (mikroskop, sterile materialer dedikerte lukking av perforasjoner, hjelpemidler) og først og fremt spesialisten med erfaring.

Prognose i langt perspektiv vurderes individuelt for hver pasient fordi det er mange medvirkende omstendigheter. I de fleste tilfellene betegnes den likevel som bra eller veldig bra.

Hva består rotfylling i?

I en sunn tann er tannpulpa et bløtvev som inneholder nerver og blodkar.
Rotfylling er nødvendig når det oppstår betennelse i tannpulpa som er forårsaket av bakterier (altså når karies i tannen går veldig dypt). Betennelsen medfører ofte smerte, men ikke alltid. I noen tilfeller er det ingen symptomer på betennelsen, særlig når hele prosessesen foregår langsomt. I så fall bemerker tannlege at tannpulpa er infisert av karies først når han forbereder tannen til komposittfylling. Dette er et entydig tegn for tannlegen at det er på tide å utføre rotfylling. En annen tegn på at rotfylling er nødvendig er nekrose i pulpavevet og tannbyll. Det er et resultat av en kronisk betennelse i tannpulpa (med symptomer som ignoreres av pasient eller uten symptomer) som fører til at tannpulpa dør.

Rotfylling foregår vanligvis i to seanser. Under det første besøket må man rense tannrøtter, forme dem korrekt, skylle dem og legge medikament inne i tannrøtter. Det kalles for mekanisk-kjemisk forberedelse av tannkanaler. Dersom tannen er skadet av tannråte, må den oppbygges før endodontisk behandling.

Den andre delen av behandlingen omfatter utfylling av tannrøtter med et materiale som er dedikert til det. Det vanligste rotfyllingsmaterialet er guttaperka. I vår klinikk anvender vi termisk bruk av guttaperka. Det betyr at tannrøtter, som ofte har uregelmessige utforminger, fylles med et varmt, plastisk stoff som forsegler dem. Stoffet sprer seg også til sidekanaler og ofte til isthmus mellom kanalene.

Det hender av og til at det er behov for flere besøk, og noen ganger holder det med bare ett besøk. Det viser seg vanligvis hvor lang tid behandlingen vil ta først under rotfylling når tannlege kan vurdere tilstand av tannen som behandles eller når pasienten gir beskjed «mellom besøkene» at han/hun har tannpine som ikke går over eller blir enda sterkere.

Jeg håper at denne korte beskrivelsen av endodontisk behandling var til nytte. Dersom dere har noen spørsmål, ta gjerne kontakt med oss eller bestill en konsultasjon før rotfylling.

Tannlege Marzena Biegańska