Behandling med dinitrogenoksid

Beroligende lattergas

 • Bruk av lattergas er helt trygg og ufarlig.
 • Den anbefales særlig for behandling av barn, men kan benyttes også hos voksne som har tannlegeskrekk eller er redde for sprøyter.
 • Beroligende effekt oppnås når en pasient inhalerer dinitrogenoksid og store mengder oksygen gjennom en maske.
 • Pasienten føler en behagelig forbløffelse og er i halvsøvne.
 • Lattergas slutter å virke allerede et par minutter etter at dosering ble avslått.

Når gir lattergas de beste resultatene?

 • Hvis du eller barnet ditt er redd for noen som helst behandling.
 • Hvis barnet ditt ikke har blitt behandlet av tannlege tidligere.
 • Hvis du har tannlegeskrekk.
 • Dersom du ikke ønsker å frykte for tannlege.
 • Dersom det er nødvendig å sprøyte inn bedøvelsesmiddel.
 • Dersom pasienten har en sterk oppkastrefleks og man ikke kan ta tannsetts avtrykk eller røntgenbilde.
 • Hvis pasienten har det vanskelig å holde ut tanntrekking.

Viktig informasjon for pasienter

 • Man bør ikke spise minst 3 timer før behandlingen.
 • Barn må komme med en voksen person.
 • Man bør ikke ta på seg trange klær.

Kan man benytte lattergas i behandling av barn?

Behandling av barn er ofte utfordrende fordi små pasienter ofte er redde for tannlege, smerte, utstyr og redskap som brukes i tannlegeklinikker. På grunn av dette er det umulig å utføre en effektiv behandling hos mange barn. Lattergassen er ufarlig og kan trygt anvendes i barnetannpleie. 80 % behandlinger med lattergass utføres nettopp hos barn. 99 % barn som behandles med lattergass får en effektiv behandling. Et barn kan samarbeide med tannlege når det føler seg godt og trygt.

Etter behandling er barn fornøyde og frykter ikke lenger for tannlege som forenkler framtidig tannlegebehandling. Mange voksne, som har hatt dårlige opplevelser i tannlegeklinikker i barndommen, er fortsatt redde for tannlege i voksenalder, og forsømmer tilstand av sine tenner.