Jak przebiega leczenie implantologiczne w Klinice u doktora Grzegorza Olszewskiego?

Proces leczenia zaczyna się od szczegółowej diagnostyki stanu zdrowia pacjenta oraz przygotowaniu planu leczenie.

Punktem wyjścia do planowania prac na implantach jest ocena ilości i jakości tkanki kostnej mającej stanowić podłoże do wszczepu.

Trójwymiarowy i niezwykle precyzyjny obraz pozwalający na dokładne zaplanowanie i sprawne przeprowadzenie zabiegu daje nam Tomografia komputerowa 3D.

Precyzyjne badanie diagnostyczne pozwala nam zaplanować cały proces implantologiczny włączając zabieg augmentacji.
Wprowadzenie jednego lub kilku implantów w dobrze ukształtowaną kość jest zabiegiem tak mało inwazyjnym, że wystarcza standardowe znieczulenie miejscowe lub przewodowe, które nie wymaga przerwy od codziennych obowiązków. W Klinice Cadent wykorzystuje się sterowany komputerem system do znieczulania.

Wszczepiając implanty często przywracamy pacjentom radość i jakość życia.

Dlatego zależy nam na dostarczaniu wyłącznie najlepszej jakości rozwiązań popartych obszernymi badaniami , dokumentacją i wsparciem.