Mikroskoper

De er nødvendige bl.a. for endodontisk behandling. Takket være bruk av mikroskop blir behandling enda mer nøyaktig og presis.
Moderne utstyr, som mikroskoper brukt i Cadent tannlegeklinikker, øker sjanser for vellykket behandling og hjelper å rense tannkanaler nøyaktig ved rotfylling.

Et grunnlag for en mangeårig suksess i rotfylling er å finne alle tannkanaler, inkludert ekstra kanaler, forgreninger, rense dem i hele lengde og fylle dem tett og nøyaktig. Mikroskopet muliggjør behandling av tenner som måtte ha blitt trukket for ikke så lenge siden. Det forstørrer synsfeltet i betydelig grad og belyser det veldig mye.