Augmentacja zęba - sterowana regeneracja kości w klinice w Gdyni

Aby leczenie implantologiczne było skuteczne, trzeba zadbać o odpowiednią kondycję kości szczęki. Niestety często po wybiciu lub usunięciu zęba, tkanka w miejscu ubytku może ulec zanikowi. Dlatego przed wprowadzeniem implantów przeprowadza się tzw. zabieg sterowanej augmentacji kości. W naszej klinice również udostępniamy wykonanie tej operacji w komfortowy i bezpieczny dla pacjenta sposób.

Sterowana regeneracja kości – kiedy zabieg augmentacji będzie potrzebny?

Najczęściej augmentacja przeprowadzana jest bezpośrednio przed rozpoczęciem leczenia implantologicznego. Nie zawsze będzie też konieczna, ponieważ zabieg wykonuje się tylko po stwierdzeniu niekorzystnych zmian w tkance kostnej szczęki, które uniemożliwiają wprowadzenie implantu. Augmentacja będzie także potrzebna w kilku innych przypadkach, na przykład:

  • po ekstrakcji zębów, jeśli podczas gojenia zębodołu dojdzie do trwałych zaników kostnych,
  • u osób z zaawansowanymi chorobami przyzębia, których przebieg niekorzystnie wpłynął na jakość tkanki kostnej,
  • u pacjentów z zaawansowanymi zmianami okołowierzchołkowymi.

Augmentacja nie tylko umożliwia skuteczne wszczepienie implantu, lecz pomaga zniwelować konsekwencje zaniku tkanki kostnej. Można do nich zaliczyć pogłębiające się wady zgryzu, zmiany rys twarzy, budowy szczęki oraz żuchwy. Dzięki augmentacji można będzie zatem uniknąć kolejnych poważniejszych problemów zdrowotnych.

Augmentacja stomatologiczna – jak przebiega zabieg regeneracji kości

Augmentację kości przeprowadzamy w kilku etapach. Na wstępie zadaniem stomatologa jest określenie stopnia zmian tkanki kostnej w obrębie ubytku zębowego. Do tego celu wykorzystujemy szereg narzędzi diagnostyki obrazowej, które pomagają ustalić, czy augmentacja będzie w ogóle potrzebna.

Jeśli zanik kości jest zbyt duży, trzeba przeprowadzić jej odbudowę. Zabieg odbywa się przy znieczuleniu, dlatego pacjent nie musi obawiać się żadnych dolegliwości bólowych. Augmentacja przeprowadzana jest z użyciem tkanek pacjenta lub innych biomateriałów.

W pierwszej kolejności specjalista odpreparowuje płat błony śluzowej, który przykrywa kość. Następnie w miejsce ubytku zostaje wprowadzony materiał zastępczy, który dodatkowo pokrywamy specjalną błoną chroniącą przed wrastaniem tkanek miękkich. Na końcu miejsce zabiegu ponownie przykrywane jest płatem błony śluzowej i zabezpieczane na wypadek rozwoju infekcji. Wszczepiony materiał w ciągu 4-6 miesięcy ulega przebudowie i zrasta się z kością pacjenta.

Sterowana regeneracja kości – w Gdyni wykonasz bezpieczną augmentację!

Wszelkie zabiegi implantologiczne, w tym także augmentację przeprowadzisz w naszej klinice. Oferujemy precyzyjne uzupełnienie ubytków w kości zębowej oraz w pełni sterowany proces regeneracji kości. Nasi specjaliści będą towarzyszyć pacjentowi w trakcie całego leczenia, kontrolując stan przebudowy tkanki kostnej i reagując, w przypadku wystąpienia niepożądanych symptomów.

Proces augmentacji przeprowadzamy w nowoczesnej klinice przy komfortowych warunkach. Dzięki zapleczu technicznemu, szybko i skutecznie wprowadzimy przeszczep w miejsce ubytku. Gwarantujemy również wykonanie augmentacji przy ścisłym zastosowaniu zasad higieny – w ten sposób znacznie ograniczamy ryzyko infekcji.