Jak przebiega leczenie implantologiczne w Klinice u doktora Grzegorza Olszewskiego?

Proces leczenia zaczyna się od szczegółowej diagnostyki stanu zdrowia pacjenta oraz przygotowania planu leczenia.

Punktem wyjścia do planowania zabiegu implantologicznego jest ocena ilości i jakości tkanki kostnej, mającej stanowić podłoże do wszczepu. Trójwymiarowy i niezwykle precyzyjny obraz pozwalający na dokładne zaplanowanie i sprawne przeprowadzenie zabiegu daje nam Tomografia komputerowa 3D. Precyzyjne badanie diagnostyczne pozwala zaplanować cały proces implantologiczny, włączając zabieg augmentacji czyli sterowanej regeneracji kości.

Wprowadzenie jednego lub kilku implantów w dobrze ukształtowaną kość jest zabiegiem tak mało inwazyjnym, że wystarcza standardowe znieczulenie miejscowe lub przewodowe, które nie wymaga przerwy od codziennych obowiązków. W Klinice Cadent wykorzystuje się sterowany komputerem system do znieczulania.

Wszczepiając implanty często przywracamy pacjentom radość i jakość życia. Dlatego zależy nam na dostarczaniu wyłącznie najlepszej jakości rozwiązań popartych obszernymi badaniami, dokumentacją i wsparciem.