Protetyka

Przywrócenie pełnej funkcjonalności i estetyki Twoim zębom dzięki połączeniu precyzji z materiałami najwyższej jakości.
Utrata zębów nie jest wyłącznie problemem estetycznym, to poważne zaburzenie które może doprowadzić do zmniejszenia wydolności żucia, do zaburzeń czynności stawów skroniowo-żuchwowych, a nawet do wystąpienia dolegliwości układu pokarmowego. Przy brakach zębów mogą się pochylać zęby boczne, wysuwają się zęby przeciwstawne, występuje zanik kości. Może to powodować droższe leczenie stomatologiczne w przyszłości. Bardzo często, źródłem uporczywego bólu głowy jest nieprawidłowy zgryz, wynikający z braków zębowych. Dlatego, tak istotne jest prewencyjne leczenie zapobiegające utracie zębów, leczenie ortodontyczne korygujące wady zgryzu, zapobieganie i leczenie chorób przyzębia oraz wczesne uzupełnianie utraconych zębów. Obecnie, w dobie szybkiego rozwoju materiałów i technik dentystycznych protetyka dysponuje szerokim wyborem technik estetycznego odtwarzania utraconych zębów, zapewniając równocześnie prawidłową czynność narządu żucia.

Mając piękne zęby możemy się uśmiechać każdego dnia, nie musimy się krępować w instytucjach publicznych czy też w pracy, na przyjęciach biznesowych i rodzinnych spotkaniach.

Jeżeli są Państwo niezadowoleni ze swojego uśmiechu wystarczy skontaktować się z naszym gabinetem. Wybór sposobu uzupełnienia utraconego zęba/zębów jest uzależniony od wielu czynników, zwłaszcza od rodzaju ubytku, stanu uzębienia oraz od uwarunkowań klinicznych indywidualnych dla każdego pacjenta. Współpracujący z nami stomatolodzy to doświadczeni fachowcy. Z łatwością wybiorą odpowiednie rozwiązania dla uzupełnienia braku w uzębieniu do Państwa sytuacji (korony na implantach, mosty, protezy na teleskopach, zatrzaskach itp.). Dzięki stomatologii cyfrowej istnieje możliwość wykonania uzupełnienia stałego i zamocowaniu go w jamie ustnej pacjenta w ciągu jednego dnia.

Uzupełnienia protetyczne dzielimy na uzupełnienia stałe tzn. takie, które są trwale zacementowane na filarach, czyli na własnych zębach lub na implantach i nie ma możliwości swobodnego ich wyjmowania oraz uzupełnienia ruchome, wyjmowane z jamy ustnej.

Do odbudowy protetycznej stałej zaliczamy:

Licówki pełnoceramiczne

- to estetyczna odbudowa protetyczna przednich zębów. Wskazania dla licówek to m. in. złamania zębów, pojedyncze silnie przebarwione zęby martwe, zęby przednie z rozległymi wypełnieniami, silne przebarwienia niemożliwe do usunięcia przez wybielanie, rozległe uszkodzenia szkliwa, zamknięcie diastemy, poprawa kształtu zębów zrotowanych. Pacjenci uzyskują doskonały efekt estetyczny przy minimalnej inwazji w tkanki.

Korony

- jest to uzupełnienie stałe zastępujące część koronową zęba. Absolutnym wskazaniem do koronowania zęba jest uszkodzenie i osłabienie jego korony rozległą lub mnogą próchnicą, urazem albo niewydolnymi licznymi bądź rozległymi wypełnieniami, inne wskazania to m. in. korekta nieprawidłowości barwy, kształtu i położenia zębów, korekta fonetyki, korekta estetyki. Trwający postęp w stomatologii przyczynił się do rozwoju stosowanych materiałów, dlatego też jeżeli istnieją wskazania do zastosowania pojedynczych koron, można wybrać od korony pełnoceramicznej prasowanej poprzez korony wypalane na masie, na koronach wykonanych w systemie CAD/CAM kończąc.

Mosty pełnoceramiczne

– to uzupełnienie stałe połączone z zębami naturalnymi lub korzeniami zębów (w niektórych przypadkach implantami) przęsłem czyli częścią imitującą utracony ząb i przejmującą jego funkcje. Celem leczenia protetycznego za pomocą mostów stałych jest przywrócenie zaburzonych funkcji powstałych w skutek utraty zębów.
Mosty „meryland” dają możliwość uzupełnienia pojedynczych braków zębowych, bez konieczności szlifowania zębów sąsiednich.

Do odbudowy protetycznej ruchomej zaliczamy:

Protezy szkieletowe

– tzw. nieosiadające uzupełnienia protetyczne zajmujące stosunkowo niewielką ilość miejsca w jamie ustnej opierające się głównie na własnych zębach za pomocą klamer i cierni. Siły żucia przenoszone są głównie przez więzadła zębowe - stąd nazwa ozębnowa. Estetyczną formą odbudowy braków skrzydłowych (brak zębów w odcinku bocznym) jest połączenie koron protetycznych oraz protezy szkieletowej za pomocą zatrzasków. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma widocznych metalowych klamer oraz utrzymanie protezy jest dużo mocniejsze i wygodniejsze.


Protezy akrylowe

– tzw. osiadające uzupełnienia protetyczne zajmujące znaczną ilość miejsca w jamie ustnej gdzie siły żucia przenoszone są wyłącznie przez błonę śluzową -stad nazwa śluzówkowa. Do tego typu protez należą protezy całkowite, czyli protezy uzupełniające braki wszystkich zębów.


Protezy nylonowe

Nowością w protezach ruchomych są protezy wykonane z nylonu. Najważniejszymi cechami tych protez są duża elastyczność, wytrzymałość oraz kosmetyka (zamiast metalowych klamer zastosowane są klamry z nylonu w kolorze zbliżonym do koloru dziąseł). Ten typ materiału można zastosować w protezach ozębnowych oraz śluzówkowych.

Praca kombinowa - połączenie uzupełnienia ruchomego i stałego

Często najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie pracy kombinowanej, czyli połączenie uzupełnienia ruchomego i stałego. Polega to na wykonaniu koron wraz z zatrzaskami lub zasuwami na zęby filarowe oraz wykonanie matrycy mocowań w protezie. W ten sposób uzyskujemy dobry efekt kosmetyczny (niewidoczne części metalowe) oraz dużo większy komfort korzystania z całego uzupełnienia protetycznego. Przy znacznych brakach zębowych dobrym rozwiązaniem jest wykonanie koron teleskopowych (pojedyncze metalowe „czapeczki” na zęby filarowe + kosmetyczne części koron zintegrowane z protezą). W zależności od ilości tych braków oraz indywidualnego stanu jamy ustnej należy zastosować odpowiednią metodę uzupełnienia.


Do wykonywania prac protetycznych wykorzystujemy skaner Kodak Cs 3600 wewnętrznoustny. Daje możliwość pracy w systemie Cad/ Cam. W naszym wewnętrznym laboratorium Amanna Girrbacha wykonujemy większość prac protetycznych dzięki czemu skracamy czas wykonywania prac protetycznych do minimum.