lek. chirurgii stom. Grzegorz Olszewski

W 1996 roku ukończył studia na Akademii Medycznej w Gdańsku. Posiada specjalizację z zakresu chirurgii stomatologicznej, nadaną w 2000 roku przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
Uzyskał dyplom Curriculum Implantologicznego Uniwersytetu J.W. Goethe we Frankfurcie.
W latach 2016/2017 ukończył podyplomowe szkolenie w instytucie Mediterranean Prosthodontic Institute w Hiszpanii oraz na University of North Carolina w mieście Chapel Hill. Uczestniczył w wielu kursach z zakresu implantologii, endodoncji, periodontologii oraz protetyki. Jest członkiem PTE oraz PSSM. Od 1998 roku prowadzi własną praktykę stomatologiczną, w ramach której od 2003 roku wykonuje zabiegi implantologiczne.