lek. stom. Irena Golcz

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku. Zajmuje się głównie stomatologią zachowawczą, protetyką, periodontologią i stomatologią dziecięcą.
Bierze udział w licznych kursach i szkoleniach kładąc duży nacisk na swój rozwój zawodowy. Ma bardzo dobry kontakt z dziećmi.